LEVEN MAGAZINE.

LEVEN! magazine is een publiekstijdschrift, gericht op een bepaalde regio van ons land. Er zijn drie edities: de regio’s Den Haag, Leiden en Utrecht.

www.levenmagazine.nl

WERKZAAMHEDEN.

Meegewerkt aan de vormgeving van het magazine.

© 2019 Lindsay Munster